خدمات خادمیاران رضوی به زائرین پیاده امام هشتم

دسته بندی: دسته اول

در این گزارش گوشه هایی از خدمات «خادمیاران رضوی» به زائرین پیاده امام هشتم در دهه آخر صفر را می بینیم.

به گزارش اخذ ویزا نیوز، در این گزارش گوشه هایی از خدمات «خادمیاران رضوی» به زائرین پیاده امام هشتم در دهه آخر صفر را می بینیم.