مدارس حمایتی را بلای جان نظام آموزشی کشور

دسته بندی: دسته اول

حاجی دلیگانی در گفتگو با اخذ ویزا نیوز مطرح کرد؛

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از رواج مدارس حمایتی در کشور آنرا بلای جان نظام آموزشی کشور توصیف کرد.

گروه اجتماعی: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از رواج مدارس حمایتی در کشور آنرا بلای جان نظام آموزشی کشور توصیف کرد.

مدارس حمایتی را بلای جان نظام آموزشی کشور

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اخذ ویزا نیوز با بیان اینکه در خصوص مدارس حمایتی به محمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش تذکر دادم، گفت: مدارس حمایتی را بلای جان نظام آموزش و محل رانت خواهی و استثمار جوانانی کرده اید که به عنوان معلم در آن تدریس می کنند.

وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش افزود: خصوصی سازی یا همان مدارس حمایتی اگر تحت نظارت صحیح و دلسوزانه نباشد و صرفا از بابا رفع تکلیف یا نگاه رانت مدارانه با آن برخورد شود، نظام آموزشی کشور را نابود، فرزندان ملت که به عنوان امانت دست جنابعالی است بدبخت خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: قطعا در این مدارس فرزندان خانواده های مرفه و متمکن درس نمی خوانند و این شایسته نیست که برترین نظام آموزشی در این مدارس اعمال شود.

مدارس حمایتی را بلای جان نظام آموزشی کشور

حاجی دلیگانی از بطحائی خواست سریعا نسبت به ساماندهی اوضاع این مدارس اقدام کند.

وی تاکید کرد: اینجانب در همین زمینه به وزیر آموزش و پرورش تذکر دادم و اگر وزیر به این موضوع توجه نکند از وی در صحن مجلس سوال خواهم کرد.