کل صادرات غیر نفتی ما کمتر از ۴ میلیارد دلار است

دسته بندی: دسته اول

کل صادرات غیر نفتی ما به ۲۸ کشور اروپایی کمتر از ۴ میلیارد دلار است؛ در حالی که هم اکنون با وجود تمام کاستی ها صادرات ما به افغانستان…

به گزارش اخذ ویزا نیوز، سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:کل صادرات غیر نفتی ما به ۲۸ کشور اروپایی کمتر از ۴ میلیارد دلار است؛ در حالی که هم اکنون با وجود تمام کاستی ها صادرات ما به افغانستان حدودا ۳٫۲ میلیارد دلار در سال است. 

روابط دو کشور و صادرات ایران به افغانستان بایستی تقویت شود.

کل صادرات غیر نفتی ما  کمتر از 4 میلیارد دلار است

 

منبع: کانال رصد